عصر خدماتاعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان | عصر خدمات

معاون توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه ارزیابی طرح‌ها در مدت ۲ و نیم سال امر عادی نیست و باید به آن رسیدگی شود، گفت: در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان همزمان با طراحی محصولات خود مستندات را آماده کنند، زمان ارزیابی طرح‌ها کاهش می‌یابد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار