عصر خدماتاعلام قیمت خودرو | عصر خدمات

رییس سازمان حمایت:
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از اعلام سیاست‌های وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری و سایر خودروها در ۵ شنبه این هفته خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار