عصر خدماتبازارخودرو Archives | عصر خدمات

در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان می‌دهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه به‌دنبال تعدیل این سیاست هستند. ادامه
تقاضای کاذب ایجاد شده در بازار خودرو ایران رشد تولید را رقم زد و برخلاف سایر کشورها که با شیوع کرونا شاهد کاهش تولید خودرو بودند، رونق تولید را در ایران رقم زد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار