عصر خدماتبازار آمیکو  آسنا Archives | عصر خدمات

مدیر کارخانه ارس خودرو دیزل ( آمیکو) گفت: کارخانه آمیکو دارای دو خط مجزا برای تولید خودروهای تجاری سبک و سنگین است که در آینده با ارتقاء قابلیت های اتوماسیون تولید، افزایش ظرفیت خواهد داشت. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار