عصر خدماتبازار خودروی ایران Archives | عصر خدمات

شیوع کرونا در جهان توانست بسیاری از تولیدات حوزه اقتصاد و تقاضا برای آنها را تحت تاثیر قرار دهد اما این موضوع در بازار خودروی ایران متفاوت است. ادامه
كارشناس اقتصاد مركز ملی رقابت مطرح كرد:
كارشناس اقتصاد مركز ملی رقابت گفت: بازار خودروی ايران به خودروهای جديد و به روز نياز دارد. از اين رو، طراحی و توليد محصول جديد سايپا (شاهين) می تواند كمك كند تا صنعت و بازار خودرو در دو سال آينده متحول شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار