عصر خدماتبازار خودرو در آستانه ماه مبارک رمضان Archives | عصر خدمات

بازار خودرو در نخستین هفته کاری سال جدید همانند روزهای پایانی سال گذشته آرام بود و هرچند زمزمه های افزایش قیمت ها در بهار مطرح شد اما با این حال این محرک هم‌نتوانست رخوت بهاری بازار خودرو را از بین ببرد این در حالیست که به رسم هرساله، بازار خودرو در آستانه ماه مبارک رمضان، روزهای آرامی را سپری می کند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار