عصر خدماتبازار رقابتی Archives | عصر خدمات

با آغاز دوباره تحریم ها و خروج شرکای خارجی صنعت خودرو بازار خودرو حالت رقابتی خود را از دست داد و هرچند هم اکنون برخی از شرکت های خوروساز در تلاش برای بازگشت به شرایط عادی هستند اما این روزها انتخاب نادرست شریک خارجی از سوی برخی شرکت های خصوصی خودروساز نگرانی هایی در خصوص وارد کردن لطمه به بازار خودرو و ارایه خدمات پس از فروش را تشدید کرده است. ادامه
وزیرصنعت، معدن تجارت با بیان این که به دنبال شکستن انحصار تولید خودرو هستیم گفت: اگر میخواهیم در کشور خودرو مناسب و با کیفیت داشته باشیم و شرایط تولید به سمتی حرکت کند که خودرو امن داشته باشیم ، باید بازار را رقابتی کنیم . ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار