عصر خدماتبازار مشهد Archives | عصر خدمات

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در مشهد گفت: معاملات خودروهای خارجی در بازار مشهد که پیش از این تقریبا به صفر رسیده بود طی چند روز اخیر بیشتر شده و بازار روی خوش خود را به این نوع معاملات نشان داده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار