عصر خدماتبازار کار Archives | عصر خدمات

جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد. ادامه
در نشست کارآفرینی کودکان کار اعلام شد؛
در نشست کارآفرینی کودکان کار اعلام شد که نباید به کودکان کار برچسب زده شود اینها عضو باندهای مافیایی نیستند و گاهی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند درحالی که نیازمند واقعی کار هستند. ادامه
وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان؛
بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان نشان می‌دهد که در طول سالهای گذشته رشته‌هایی را برای دانشجویان تعریف کردیم که تناسب چندانی با بازار کار کشور نداشته است؛ به همین دلیل امروز با جمعیت بالای فارغ التحصیلان بیکار مواجه شده‌ایم که بازار کاری برای خود متصور نیستند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار