عصر خدماتبازتوانی Archives | عصر خدمات

سرپرست دفتر پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور از افتتاح ۵ مرکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد خبر داد و گفت: فرایند درمان و بازتوانی معتادان در این مراکز تا یک سال به طول می‌انجامد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار