عصر خدماتبازرس Archives | عصر خدمات

رئیس اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هشت هزار بازرس و کارشناس سلامت امسال بر رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های تعیین شده در ایام عزاداری محرم با توجه به شرایط کرونایی نظارت دقیق و جدی دارند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار