عصر خدماتبازرگانی Archives | عصر خدمات

ساز و كار داخلي سازي در صنعت خودرو 7/ عضو اتاق بازرگاني ايران:
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: براي آنكه شركت هاي خودروسازي كشورمان بتوانند به مرحله خودكفايي در توليدات خود برسند توصيه مي كنم به سمت الگوبرداري و استفاده از تجربيات خودروسازان جهاني حركت كنند. ادامه
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: افزایش اشتغال‌زایی از مسیر رونق صادرات میسر می‌شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار