عصر خدماتبازمانده از تحصیل Archives | عصر خدمات

مدیرعامل موسسه خیریه دارالاکرام گفت: خیلی از بچه‌ها عاشق نشستن پشت نیکمت مدرسه‌ها هستند، به همین دلیل طرح آوا (آموزش از راه دور دانش آموزان بازمانده از تحصیل) چراغ سبزی است که با دیدن آن باید حرکت کنیم. مشکلات در بین راه حل می شود. ادامه
استاندار تهران از وجود ۳ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سطح استان تهران خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار