عصر خدماتبازنشستگان خسارت دیده Archives | عصر خدمات

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، در جلسه ستاد بحران استان لرستان و در جریان نخستین سفر استانی خود به مناطق سیل زده از اختصاص ۲۰۰۰ فقره وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان خسارت دیده از سیل در لرستان خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار