عصر خدماتبازگشت قیمت Archives | عصر خدمات

کارشناسان خودرو معتقدند بر اساس نظرسنجی‌ها و آمار نه تنها حذف قیمت در بازار مجازی و اپلیکیشن‌ها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده بلکه باعث از بین رفتنِ شفافیت در بازار نیز شده است. ادامه
در حالی که از ابتدای امسال با توجه به افزایش قیمت خودرو و مسکن درج قیمت بر روی پلت فرم های آگهی بنا به دستورات قضایی حذف شده بود از عصر روز 18 دی این آگهی ها باز هم با درج قیمت ثبت شدند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار