عصر خدماتبازیکنان Archives | عصر خدمات

مسوولان و بازیکنان تیم پیکان با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو دیدار کردند
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، کادر فنی و تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال پیکان با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو دیدار و بر حضور با انگیزه در سه بازی آینده این تیم تاکید کردند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار