عصر خدماتباغ پرندگان Archives | عصر خدمات

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار گفت: با گذشت چهار ماه از تعطیلی باغ پرندگان تهران به دلیل شیوع ویروس کرونا، فعالیت این مجموعه تفریحی و گردشگری از سر گرفته شد. ادامه
شهردار منطقه ۴ خبر داد
شهردار منطقه ۴ از افتتاح فاز دوم باغ پرندگان در آستانه سال آینده خبر داد. ادامه
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با افزایش قیمت بلیت باغ پرندگان موافقت کردند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار