عصر خدماتبافت‌های فرسوده Archives | عصر خدمات

نماینده شورای شهر تهران در ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران از افزایش ۱۰ برابری بودجه مرتبط با بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران در سال ۹۹ خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار