عصر خدماتباکتریالی بیمارستان‌ها با ملحفه‌های نانویی Archives | عصر خدمات

یکی از شرکت‌های فناوری با استفاده از نانو ذرات نقره اقدام به تولید ملحفه و روبالشی بیمارستانی آنتی باکتریال کرده است و به گفته آنها این محصول در فرآیند انجام تست‌ها بر روی دو باکتری نتایج بسیار خوبی کسب کرده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار