عصر خدماتببلیت هواپیما | عصر خدمات

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مطرح کرد:
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه فروش بلیت چارتری در برخی از مسیر‌ها هنوز ادامه دارد، گفت: تعیین نرخ بلیت هواپیما در نوروز براساس نرخ‌های آذر ماه صورت می‌گیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار