عصر خدماتبحران کم آبی Archives | عصر خدمات

یک کارشناس حوزه آب:
یک کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست با انتقاد به صحبت‌های اخیر رییس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: برون‌رفت از بحران فزاینده آب و محیط زیست، با هشدار دلسوزانه و شعارگرایی دست‌یافتنی نیست، باید عمل کرد. ادامه
معاون وزیر نیرو:
معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: جایگاه بارورسازی ابرها برای کمک به منبع آبی کشور یک جایگاه تعیین کننده نیست که ما سیاست‌های تامین آب را بر بارورسازی ابرها بگذاریم. ادامه
عضو شورای شهر تهران ازوضعیت کم آبی شهر تهران خبر داد:
عضو شورای شهر تهرانبا اشاره به این که این روزها بحث "آب" در تهران بسیار جدی است، گفت‌: در حال‌ حاضر دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز کل آب خود را به تهران می‌دهند ، اما باز هم عطش تهران بر طرف نشده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار