عصر خدماتبخشش ایرانیان Archives | عصر خدمات

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از رونمایی سامانه بخشش ایرانیان با هدف هم‌افزایی خدمات نهادها و موسسات خیریه، جذب و توزیع عادلانه کمک‌ها خبر داد و گفت: تهیه بانک اطلاعاتی نیازمندان با مشارکت چهار هزار مرکز نیکوکاری به انجام خواهد رسید. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار