عصر خدماتبخش خدماتی Archives | عصر خدمات

در مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد
کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، رسیدگی هر چه سریع‌تر به مشکلات پیمانکاران شاغل در این بخشها را به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی خواستار شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار