عصر خدماتبدلکاران Archives | عصر خدمات

لزوم شفاف‌سازی اطلاعات در صنوف سینمایی (۱۹)؛
رییس انجمن بازیگران و بدلکاران خانه سینما از راه‌اندازی سایت اختصاصی این انجمن و نیز عضویت جوانان در این انجمن خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار