عصر خدماتبدهکاران مقصر و مسئول حوادث رانندگی Archives | عصر خدمات

برای بدهکاران مقصر حوادث رانندگی ؛
 مدیر کل حقوقی و امور قراردادهای بیمه ایران گفت: تمامی بدهکاران مقصر و مسئول حوادث رانندگی با بدهی کمتر از 150 میلیون تومان به شرکت سهامی بیمه ایران، مشمول 50 درصد تخفیف و بخشودگی می شوند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار