عصر خدماتبرداشت گندم Archives | عصر خدمات

برداشت گندم؛
براساس پیش بینی‌های انجام شده حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم تا پایان فصل برداشت از گندم کاران خریداری خواهد شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار