عصر خدماتبررسی بالینی Archives | عصر خدمات

یک فوق تخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به آخرین مطالعات انجام شده برای یافتن داروی کرونا، گفت: دارویی که تاکنون تا مرحله سوم کارآزمایی بالینی موفقیت آمیز بوده و وارد مرحله چهارم کارآزمایی بالینی شده، داروی ضدویروسی رِمدیسیویر است که به صورت آمپول است و امیدواریم نتایج بررسی‌هایش موفقیت آمیز بوده و به زودی وارد بازار شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار