عصر خدماتبرنامه‌های توسعه‌ای سایپا، تعهدات معوق را به صفر می‌رساند Archives | عصر خدمات

فرماندار تهران در حاشيه بازديد از شركت قالب‌های بزرگ صنعتی اعلام كرد:
فرماندار تهران گفت: گروه خودروسازی سايپا در دو سال اخير رشد بسيار خوبی از نظر كمی و كيفی داشته است و اميدوارم با ادامه اين مسير به موفقيت‌های خوبی در حوزه صادرات به كشورهای منطقه، صفر شدن تعهدات معوق و توليد خودروهای كيفی، برسد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار