عصر خدماتبرنامه تداوم کسب و کار تویوتا Archives | عصر خدمات

با این که تولید تراشه و پردازشگرهای نیمه هادی با کمبود شدید جهانی رو به رو شد اما تویوتا خمی هم به ابرو نیاورد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار