عصر خدماتبرگزاری ازمون Archives | عصر خدمات

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از احتمال برگزاری آزمون در فراخوان امسال این کانون، خبر داد. ادامه
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان به تشریح جزئیات برگزاری آزمون ورودی پایه‌های هفتم و دهم سمپاد، پرداخت. ادامه
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود امکان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای، همایش و سمینارهای آموزشی و در نتیجه عدم حد نصاب کسب امتیاز آموزش مداوم برای دریافت گواهی صلاحیت حرفه‌ای پرستاران، جمعی از پرستاران جهت تاسیس یا تمدید پروانه مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دچار مشکل شده بودند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار