عصر خدماتبرگزاری دوره‌های آموزشی Archives | عصر خدمات

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به پیاده‌سازی نسخه به‌روز ایزو ۱۴۰۰۱ در مجموعه شهرداری گفت: هدف اصلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ایجاد رویکردی نظام‌مند برای کاهش آسیب‌هایی است که یک سازمان می‌تواند به محیط زیست وارد کند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار