عصر خدماتبسته‌های Archives | عصر خدمات

وزیر آموزش و پرورش، تحول آفرینی، تحقق پذیری، شوق انگیزی، سنجش پذیری، زود بازده بودن، فراگیری، مدرسه محوری را از ویژگی‌های بسته‌های تحولی آموزش و پرورش بر شمرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار