عصر خدماتبسته تحولی Archives | عصر خدمات

وزیر آموزش‌وپرورش بسته تحولی سازمان دانش‌آموزی با عنوان هر دانش‌آموز یک نقش اجتماعی را جهت اجرا در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار