عصر خدماتبسته های زیارتی Archives | عصر خدمات

رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار جمعی از علما و مراجع تقلید مطرح کرد
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه در موضوع زیارت عتبات عالیات هم هدف اصلی ما ایجاد زمینه و فرصت برای زیارت همه اقشار و گروه‌های مردمی است، گفت: پیگیری و برنامه ریزی برای تعریف بسته‌های مختلف زیارتی برای گروه‌های مختلف درآمدی جامعه هم اکنون آغاز شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار