عصر خدماتبسته های سلامت Archives | عصر خدمات

شرکت فولاد اکسین خوزستان با هدف تداوم در حفظ سلامت پرسنل و خانواده های ایشان اقدام به تهیه هزاران بسته بهداشتی سلامت جهت خانواده های کارکنان این شرکت بمنظور پیشگیری از ویروس کرونا نموده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار