عصر خدماتبسته های معیشتی Archives | عصر خدمات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی توئیتی از توزیع سبدمعیشتی به خانواده‌های هدف نهادهای حمایتی در ماه مبارک رمضان خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار