عصر خدماتبلافاصله Archives | عصر خدمات

مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مورد طرح جدید این سازمان برای ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: این طرح امسال «خانواده محور» بوده و کودکان شناسایی شده بلافاصله وارد فرایند توانمندسازی می‌شوند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار