عصر خدماتبلیت رایگان مترو Archives | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، با بیان اینکه در برخی ایستگاه‌ها به علت شلوغی جمعیت و توقف مردم در لبه سکو قطار با احتیاط بیشتری وارد سکو می‌شود، گفت: در خصوص رایگان شدن مترو در زمان اوج گیری آلودگی هوا نیز تابع تصمیمات ستاد مبارزه با آلودگی هوا هستیم. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار