عصر خدماتبلیت مترو خبرنگاری Archives | عصر خدمات

خبرنگارانی که در دوره پیشین موفق به ثبت نام برای دریافت کارت بلیت خبرنگاری نشده بودند می‌توانند نسبت به انجام این کار اقدام کنند. ادامه
رئیس کارگروه صدور کارت بلیت خبرنگاران گفت: افزایش شارژ کارت بلیت خبرنگاران متناسب با افزایش کرایه حمل و نقل عمومی است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار