عصر خدماتبندر دیر Archives | عصر خدمات

مشارکت و سرمایه‌گذاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در بندر دیر، برای ۷۰۰ نفر از جوانان این شهرستان محروم استان بوشهر اشتغال فراهم آورده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار