عصر خدماتبنز و ب ام و Archives | عصر خدمات

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد پاسخ داد:
بیات در خصوص عدم صدور مجوز استاندارد برای خودرو‌های خارجی مانند بنز و ب ام و توضیحاتی ارائه داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار