عصر خدماتبنیادین Archives | عصر خدمات

در راستای اجرایی کردن سند تحول بنیادین، بسته‌های تحولی آموزش ‌و پرورش مربوط به هر حوزه تهیه، تدوین و در قالب کتاب منتشر و جهت اجرا به استان‌ها ابلاغ شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار