عصر خدماتبن خرید Archives | عصر خدمات

مدیرعامل شرکت شهروند با تاکیدبراینکه در شهرداری تهران بابت توزیع بن‌های شهروند ریخت‌وپاشی وجود ندارد، گفت: هر کارمند شهرداری طی ۹ ماه اول سال ۹۷ به‌طور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بن شهروند دریافت کرده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار