عصر خدماتبهداشت و درمان Archives | عصر خدمات

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت کشور گفت: از سال ۱۳۹۳ با اجرای دو طرح در حوزه سلامت حدود ۱۰میلیون نفر از افراد فاقد پوشش بیمه، تحت پوشش قرار گرفتند. ادامه
«از پذیرش نسخه‌هایی که در دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی درج شده، معذوریم.» ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار