عصر خدماتبهره‌برداری Archives | عصر خدمات

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اهداف شهرداری از لایحه‌ بهره‌برداری از پیاده‌‌راه‌هاگفت: میزان اجاره در نظر گرفته شده بستگی به این دارد که واحد صنفی در پیاده راه مسکونی، تجاری یا مختلط است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار