عصر خدماتبهره گیری Archives | عصر خدمات

استاندار تهران با اشاره به بهره‌گیری از منابع ارزش افزوده دهیاری‌ها جهت حفظ سلامت مردم از تجهیز بیمارستان‌های استان تهران به تجهیزات مقابله با ویروس کرونا خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار