عصر خدماتبه روزترین فناوری ساخت خودرو Archives | عصر خدمات

دیگنیتی اولین خودروی SUV کوپه عرضه شده در داخل کشور است و در فاز نخست تولید، 20 درصد آن داخلی سازی شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار