عصر خدماتبوستان ولایت Archives | عصر خدمات

معاون شهردار منطقه 17 تهران با اشاره به اینکه بزودی عبور دوچرخه از مسیر مترو زمزم برای حضور دوچرخه سواران در بوستان ولایت امکان پذیر می‌شود،‌ گفت: مسیر دوچرخه بر روی پل‌های عابر پیاده بزرگراه شهید چراغی تعبیه شد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار