عصر خدماتبیت کوین Archives | عصر خدمات

در حال تسلا به عنوان نخستین خودروساز وارد حوزه ارزهای دیجیتال شده که پیش بینی می شود با رشد چشمگیر بیت کوین در این روزها شاهد ورود سایر خودروسازان به این حوزه باشیم که نمونه آن زمزمه های مورد اپل به حوزه این دسته از ارزها است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار