عصر خدماتبیست‌وششمین نمایشگاه چاپ Archives | عصر خدمات

مدیر روابط عمومی نمایشگاه خبر داد؛
شش کارگاه و نشست تخصصی با موضوع تکنولوژی دیجیال در صنعت چاپ و دیجیتال مارکتینگ در صنعت چاپ در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی تهران برگزار می‌شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار